رباعی گفتی که دچار اشتباهت نکنم يا مثل هميشه-  زابراهت نکنم  گفتی: چکنم که دل ز من برداری باشد: کاری کن که نگاهت نکنم 
/ 60 نظر / 28 بازدید
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />  اين شعر را برای عشقی سروده ام  که بخاطر نيخشیدن او هرگز  خود را نمی بخشم!     خيانت     دوباره ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 30 بازدید
بهمن 91
1 پست
تیر 91
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
دی 87
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
9 پست